top of page

MATERIALS DE LA CAUSA

Posem a la vostra disposició materials de pregària, reflexió i vida cristiana per apropar-nos tots a la figura del Beat Pere Tarrés. El Dr. Tarrés ens deixà el record lluminós d’una vida exemplar consagrada i oferta generosament a Déu, i ens pot ajudar a que la nostra també ho sigui.

Que el seu exemple i les seves paraules ens apropin al Senyor i al Cor Immaculat de Maria!

bottom of page